My Mala
Mala Sodalit

Mala Sodalit


Mala i sodalit med litet lotushänge i metall bak i nacken samt vit bomullstofs.

Sodalit egenskaper:
Sodalit stimulerar kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla dess former. Den stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp. Sodalitet stärker självkänslan, tilliten till sig själv och andra samt balanserar oberoende och beroende. Stjärntecken: Skytten Chakra: Panna och Hals.

449 SEK