Sammanfattning av regler kring retur: Retur

Var vänlig och kontakta My Mala innan retur av varor. Vid leverans, kontrollera att ordern är korrekt. Om ett fel har gjorts vänligen kontakta My Mala. 

Regler för retur

Varan/varorna måste vara i nyskick för att få returneras. Om varan är använd eller skadad så får den inte returneras.  Inkludera Din kontaktinformation.

My Mala kan behöva ett kontonummer för återbetalning.  

Byte?

Maila My Mala, delge din kundinformation och vilken vara du vill byta till, skicka tillbaka varan som ska bytas. När varan är My Mala tillhanda så skickas den nya varan.